User Registration

or Cancel
Ora: 5:08
Admin

Admin

ANUNŢ

Wednesday, 27 January 2021 13:48

ANUNŢ

Wednesday, 27 January 2021 08:19
ANUNŢ !
Secţia agricultură, alimentaţie şi implementarea tehnologiilor avansate a Consiliului raional Anenii Noi comunică despre: desfăşurarea campaniei de informare – 2021 cu sloganul ”Fii fermier informat, pentru o viață mai bună la sat!” organizată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), dar și în parteneriat cu companiile de consultanță, instituțiile de în
vățământ cu profil agricol, Congresul Autorităților Locale, Biroul Relații cu Diaspora, va lansa marți, 26 ianuarie 2021, campania de informare - 2021 desfășurată sub sloganul „Fii fermier informat, pentru o viață mai bună la sat!”.
Scopul acestei campanii de informare este absorbția corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin FNDAMR. Aceasta vine în sprijinul publicului-țintă al FNDAMR, asigurând cunoașterea măsurilor de finanțare, a schemelor de plăți directe și a condițiilor, documentelor necesare şi etapelor de accesare a FNDAMR, precum şi a drepturilor şi obligațiilor ce revin beneficiarilor Fondului. De asemenea, se vor prezenta proiecte de succes deja implementate și informații utile care vor crea un climat de încredere celor interesați de accesare a fondurilor de dezvoltare nerambursabile.
Din publicul-țintă al campaniei fac parte fermieri și investitori beneficiari ai măsurilor FNDAMR, autorități publice locale, Asociații de Profil și membrii acestora, reprezentanți ai diasporei, potențiali beneficiari ai plăților directe per cap de animal dar și instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agricol.
Totodată, Campania de informare 2021 va asigura diseminarea informațiilor (broșurilor și pliantelor) privind accesarea fondurilor nerambursabile acordate prin FNDAMR la scară națională prin intermediul Subdiviziunilor Teritoriale ale AIPA.
O componentă mai specială, în cadrul acestui proiect, este aceea de a sonda, efectiv, modul în care angajații Agenției se adresează beneficiarilor și modul în care aceștia răspund nevoilor beneficiarilor.
Pentru informarea corectă și în timp real a tuturor persoanelor interesate, pe pagina de internet a Agenției, www.aipa.gov.md, s-a creat o secțiune „Campanii de Informare” în care cei interesați pot consulta calendarul sesiunilor la rubrica „Campania de informare-2021” dar și descărcă formularul de participare: aici
Campania nu urmărește creșterea numărului de cereri de finanțare, ci pregătirea corectă și eficientă a cererilor ce urmează a fi depuse la AIPA.
O sală modernă de triatlon forță a fost deschisă în orașul Anenii Noi grație colaborării Consiliului raional și primăriei orașului.
Consiliul raional a alocat 300 mii pentru achiziția echipamentelor sportive, iar primăria orașului a alocat 260 mii pentru reparația sălii, care se va afla în gestiunea Școlii sportive raionale, iar copiii se vor antrena gratis.
 

La data de 20 ianuarie curent vicepreşedintele raionului, dl Valentin Brinişter însoţit de dna Tamara Ermurachi, şef secţia agricultură, alimentaţie şi implementarea tehnologiilor avansate au efectuat o vizită  de studiu la ferma de vaci SRL„Agro-Gogu” din s.Ruseni, unde lafinele lui 2020, Mihail Gogu, un antreprenor din raionul Anenii Noi, a procurat 110 vaci de super rasa Jersey. Sunt primele bovine Jersey dințară. Datorită calităţilor ce le prezintă: longevitate, vârsta reproductivă de la15 luni, 22-25 de litri de lapte pe zi  cu o grăsime de 5,92 la sută şi proteină de 4,12 la sută, toleranţă la diverse condiţii climatice, această rasă asigură crescătorului posibilităţi de obţinere a unor rezultate bune.

   În cadrul vizitei s-a discutat idea construcţiei în localitate o unei fabrici de procesare a laptelui şi obţinerea diverselor produse lactate de calitate superioară.

 

      Urăm succes agentului economic SRL„Agro-Gogu”

ANUNŢ

Tuesday, 19 January 2021 08:14

 

ANUNȚ

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi în baza  Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin  Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 Privind punerea

în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

PRELUNGEȘTE termenul concursului pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de

 specialist principal al Secției „ Elaborarea şi administrarea bugetului”.

 

          I.  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la elaborarea și administrarea bugetului raionului.

          II. Sarcinile de bază:

-   Asigurarea estimării veridice şi economic argumentate a veniturilor bugetului raional și bugetelor locale;

-   Asigurarea elaborării şi aprobării bugetului raionului şi bugetului raional la capitolul venituri;

-   Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului/raional;

-   Monitorizarea și analiza executării bugetului de ambele niveluri la capitolul venituri .

        III.Condițiile pentru participare la concurs:

-   Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

-   Dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;

-   Lipsa antecedentelor nestinse;

-   Cunoașterea limbii de stat;

-   Studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);

-   Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);

-   Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

-   Cunoaşterea Programelor Word, Excel. 

              IV.Abilităţi: capacitățide lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, lucru în echipă. 

              V.Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la situații de stres.

              VI.Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică).

- Copia buletinului de identitate.

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz).

- Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

- Copia carnetului de muncă (după caz).

             VII.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs- 08 februarie 2021

                                                                ora 17.00.

             VIII.Locul depunerii documentelor: or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41;

                                                            0-265-2-48-06.

            IX.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor:

                 Bostan Tatiana, specialist principal  Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi.

 

Ziua Națională a Culturii

Friday, 15 January 2021 09:40

        Astăzi,   marcăm Ziua Națională a Culturii,  instituită prin Hotărârea Parlamentului RM din 12 aprilie 2012, zi în care este omagiat marele poet național Mihai Eminescu!
        Acest eveniment, ne oferă odată în plus, prilejul de a reflecta asupra stării de lucruri din domeniul culturii din raionul Anenii Noi, dar
și de a transmite un mesaj de apreciere, recunoștință și încurajare tuturor celor care muncesc în acest domeniu.
       În acest context, trebuie să con
știentizăm:  cultura nu aparține doar oamenilor care o reprezintă, ea aparține întregului popor. De aceea, domeniul culturii trebuie susținut atât de autorități, cât și de fiecare cetățean în parte și nu doar financiar, ci și prin prezența în sălile de concert, în biblioteci, muzee, etc. Doar prin Cultură ne vom propăși ca neam și națiune!!!
       Personal, şi în numele Consiliul Raional Anenii Noi, Vă exprim recunoștința profundă pentru munca Dumneavoastră de zi cu zi, pentru devotamentul față de profesie, ambiția creatoare  și dăruirea cu care Vă consacrați culturii.

   Să fiți mereu în lumina frumosului pentru a vă realiza aspirațiile!

 

 

Cu aleasă prețuire și considerație,

Președintele raionului Anenii Noi                       Ion VICOL

 

 

 

 

În fiecare an, la 15 ianuarie comemorăm  Ziua de naștere a Luceafărului poeziei naţionale Mihai Eminescu.

  Cu acest prilej, echipa Consiliului raional, în frunte cu preşedintele raionului Ion VICOL, elevi, profesori, oameni de cultură, iubitori de operă eminesciană  au  adus omagiu marelui poet, accentuând rolul pe care l-a avut în dezvoltarea literaturii românești și universale.

Evenimentul a început cu un recital de poezii și cântece prezentat de elevii Liceului. „A. Straistă” din Anenii Noi, după care programul a continuat cu  depunere de  flori la bustul poetului.

 

 

 

 

 

ANUNŢ

Monday, 04 January 2021 08:06

Page 1 of 25

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]