User Registration

or Cancel
Ora: 6:16

 

ANUNȚ

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi în baza  Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin  Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 Privind punerea

în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

PRELUNGEȘTE termenul concursului pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de

 specialist principal al Secției „ Elaborarea şi administrarea bugetului”.

 

          I.  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la elaborarea și administrarea bugetului raionului.

          II. Sarcinile de bază:

-   Asigurarea estimării veridice şi economic argumentate a veniturilor bugetului raional și bugetelor locale;

-   Asigurarea elaborării şi aprobării bugetului raionului şi bugetului raional la capitolul venituri;

-   Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului/raional;

-   Monitorizarea și analiza executării bugetului de ambele niveluri la capitolul venituri .

        III.Condițiile pentru participare la concurs:

-   Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

-   Dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;

-   Lipsa antecedentelor nestinse;

-   Cunoașterea limbii de stat;

-   Studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);

-   Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);

-   Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

-   Cunoaşterea Programelor Word, Excel. 

              IV.Abilităţi: capacitățide lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, lucru în echipă. 

              V.Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la situații de stres.

              VI.Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică).

- Copia buletinului de identitate.

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz).

- Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

- Copia carnetului de muncă (după caz).

             VII.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs- 08 februarie 2021

                                                                ora 17.00.

             VIII.Locul depunerii documentelor: or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41;

                                                            0-265-2-48-06.

            IX.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor:

                 Bostan Tatiana, specialist principal  Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi.

 

Last modified on Tuesday, 19 January 2021 08:31
Rate this item
(0 votes)
Read 23 times
More in this category: « ANUNŢ ANUNŢ »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]