User Registration

or Cancel
Ora: 5:30

Atracţii turistice

 

Obiective turistice:

 

s. Mereni   - Biserica „Sf. Arhanghel  Mihail şi Gavril construită în a.1797;

- Muzeul de istorie şi etnografie amplasat în clădirea renovată a

fostei bănci agricole  construită în anii 1907-1908;

- Obelisc în memoria consătenilor căzuţi în anii războiului;

- Casă de Cultură unde activează colective de artişti amatori cu

titlul model, meşteri populari ( împletit cu lozie, ţesut covoare,

cioplit în lemn,obiecte din biser).

 

or. Anenii Noi :  - „ Biserica Sf. Dumitru” construită în a.2001;

-    Monumentul domnitorului Ştefan cel Mare ( 2006);

-    Monumentul Poetului M.Eminescu(1992);

-    Capela Memoriei;

-    Casa Raională de Cultură unde activează 10 colective

de artişti amatori.

 

s. Bulboaca   -  Fabrica de vinuri, amplasată în clădire istorică –fosta

fabrică de vinuri a familiei Mimi,construită la sf. sec. XIX.

 

s. Speia, s.Şerpeni -  Rîul Nistru formează un meandru peizajistic deosebit;

-  Monumentul „ Cap de Pod Şerpeni”;

-  Biserica „Sf. Dumitru „s. Speia ( 1908-1911);

-  Vinăria „ Leonardo”.

 

s. Merenii Noi   -  Fabrica de vin „ Dionisos Mereni”.

 

 

Biserici  în  raionul Anenii Noi

 

 

 

Nr.

d/o

Localitatea

Biserica

Anul înfiinţării

1.

  Anenii Noi

Biserica „ Sf. Dumitru”

2001

2.

  Botnăreşti

Biserica „ Sf.Parascheva”

 

3

  Bulboaca

Biserica ”Sf. Arhanghel Mihail şi  Gavril”

1868

4

  Hîrbovăţ

Biserica „ Sf.Nicolae”

1866

5.

  Mereni

Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”

1797

6.

  Calfa

Biserica „ Naşterea Maicii Domnului”

1992

7

  Cobusca Nouă

Biserica ”Naşterea Maicii Domnului”

1849

8.

  Cobusca Veche

Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”

1898

9

  Delacheu

Biserica „ Acoperămîntul Maicii Domnului”

1990-1991

10.

  Geamăna

Biserica „Sf. Gheorghe”

1804

11.

  Gura-Bîcului

Biserica „Sf.. Nicolae”

1890

12.

   Speia

Biserica „Sf. Dumitru”

1908-1911

13.

  Teliţa

Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”

1992-1999

14.

  Roşcani

Biserica „Sf. Ioan Teologu”

1992

15.

  Todireşti

Biserică  „Adormirea Maicii Domnului”

 

16.

  Chirca

Biserica „Sf. Dumitru”

 

17.

   Floreni

Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”

2000

18.

  Varniţa

Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”

2005

19.

 Merenii Noi

Biserica „Sf. Dumitru”

2003

20.

Maximovca

Biserica  „Sf. Ilie”

1998

21.

Puhăceni

Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”

1874

22.

Şerpeni

Biserica  „Sf. Gheorghe”

1992

23.

Ţînţăreni

Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”

1768

24.

Chetrosu

Biserica „ Sf. Dumitru”

2001

 

 

 

 

      

      

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]